HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Diapozitívy

Pri plnení vedeckovýskumných úloh a pri publikovaní zistených poznatkov sa vytvárali od polovice 60-tych rokov 20. storočia farebné diapozitívy. Postupne sa ich nahromadilo také množstvo, že v múzeu vznikol samostatný dokumentačný fond. V súčasnosti tento fond obsahuje viac ako 5000 kusov, medzi ktorými prevažujú zábery z prírody horného Ponitria (obrazové doklady floristicky zaujímavých druhov rastlín, unikátne zábery dnes už chránených rastlín, zábery na jednotlivé pohoria regiónu a iné). Podstatne menšie skupiny diapozitívov tvoria dokumenty zachytávajúce proces tradičnej výroby, rekonštrukciu odievania v regióne, výstavbu a premeny jednotlivých lokalít a ďalšie. Najmenšou časťou tohto dokumentačného fondu sú diapozitívy zbierkových predmetov, ktoré sa použili pri zostavovaní monografií, materiálových štúdií a rôznych odborno-popularizačných článkov.