HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2015

 

90 rokov múzejníctva na hornej Nitre

Dokumentácia úsilia múzejníkov a zberateľov pri záchrane kultúrneho dedičstva

január 2015 - máj 2015

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými aktivitami

január 2015 - december 2015

 

Za poznaním sveta

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami z ciest po svete

január - marec, september - december 2015

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Zázračný svet chrobákov môže očariť aj Vás...

Sprievodné podujatia k výstave Očarený chrobákmi a inou háveďou

26. január - 27. február 2015

 

Fašiangové veselie

Ľudové zvyky v najveselšom období roka prostredníctvom rozprávania, prezentácie a tvorby tradičných masiek

9. - 13. február 2015

  

Pre pamäť

Premietanie filmového dokumentu o tragédii Cigeľčanov z obdobia druhej svetovej vojny zavŕšené besedou

10. marec 2015

 

Prekliatie vojny (sprievodné podujatie)

Druhá svetová vojna v regióne hornej Nitry. Udalosti ťažkých časov v príbehoch exponátov, filmovom dokumente a náučných aktivitách

23. marec - 7. máj 2015

 

K Veľkej noci

Zdobenie kraslíc pod vedením ľudových umelkýň Ľudmily Bátorovej a Jany Slošiarovej s možnosťou zakúpenia výrobkov z dielne lektoriek

30. marec - 1. apríl 2015

 

Horná Nitra a druhá svetová vojna

Odborný seminár

29. apríl 2015

 

Múzeum dokorán 2015

Súbor kombinovaných podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

15. - 16. máj 2015

 

Prievidzské cechové dni X. Sitári

Predstavenie neobvyklého prievidzského remesla, ktorého produkty boli nutnou výbavou každého gazdovstva či domácnosti

 

Hádajte

Hútanie nad účelom nevšedných predmetov ukrytých v zbierkach múzea

 

Stanú sa z nich muzeálie?

Výber zo zhromaždených predmetov, ktoré sa možno stanú súčasťou múzejných zbierok

 

Poradíme - poslúžime

Ukážky konzervátorských postupov a poradenstvo pri záchrane starožitností

 

Na hornonitrianskom stole

Priblíženie prípravy tradičných hornonitrianskych jedál s melencami a slížami s ochutnávkou

16. máj 2015

 

Metodický deň (Na pomoc kronikárom)

Metodická pomoc pri spoluvytváraní miestnych dejín

11. jún 2015

 

V znamení letného slnovratu

Predstavenie podôb tajuplných jánskych tradícií obohatené o hľadanie múzejných pokladov a záverečnú tímovú súťaž

15. - 19. jún 2015

 

Príťažlivosť hliny II. (tvorivá dielňa)

Modelovanie inšpirované prírodou a vystavenými výtvarnými dielami pod odborným vedením Mgr. Antona Strateného

23. - 24. jún 2015

 

Ľúbozvuky

Sprievodné podujatie 30. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

25. jún 2015

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Kombinované podujatie na tému prípravy tradičných jedál a stolovania. Prezentácia spojená s vystúpením folkloristov

13. september 2015

 

Za bránou múzea

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

17. - 18. september 2015

 

Spievanky z múzea

Tradičné a historické techniky známe z ľudových piesní

 

Hádanky z múzea

Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

 

Ako na rodostrom

Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

 

Ľudovít Štúr a jeho doba (sprievodné podujatie)

Lektorovaná prehliadka výstavy s hravo-náučnými prvkami a tvorivou dielňou

5. - 16. október 2015

 

Jesenné variácie: Dve tváre jesene

Porovnanie slnečnej a zachmúrenej jesennej prírody zavŕšené tvorivou dielňou

19. - 23. október 2015

 

Čo ukrývajú bojnické travertíny (sprievodné podujatie)

Odkrývanie pravekých príbehov slávnych nálezov z Bojníc počas aktívnej prehliadky výstavy a tvorivej dielne

2. november - 4. december 2015

 

Tvorivé výpravy do minulosti

Cyklus rozprávaní a tvorivých dielní na tému pravekých malieb a hrnčiarskeho remesla

november 2015 - december 2015

 

Pokrok v múzeu: Prenos zvuku

Vzdelávacie podujatie organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku

9. - 13. november 2015

 

Stridžie dni

Tajuplné obrady obdobia zimného slnovratu sprítomnené v lektorovanej prezentácii s inscenačnými prvkami

23. - 27. november 2015

 

Vianoce v múzeu

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a v nedeľu (Ne)nákupná nedeľa. Tradičné tvorivé dielne pre školy i verejnosť

14. - 20. december 2015

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

15. december 2015