HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Edukačné aktivity 2024

Dlhoročné skúsenosti múzejníkov z organizovania rozmanitých prednášok a besied pre školy a školské zariadenia viedli k zostaveniu samostatných projektov, ktoré majú byť pomôckou i návodom pri regionálnej výchove. Vo viac než tucte aktivít je spracovaná ponuka rozprávaní, besied, prednášok, prezentácií, exkurzií a iných foriem kultúrno-výchovnej práce, určených pre materské, základné a stredné školy. Témy múzejných vzdelávacích aktivít však môžu osloviť aj iných záujemcov o získanie poznatkov z vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry.

Dlhodobé vzdelávacie podujatia pre školy 2023