HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2017

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými dielňami

január - december 2017

 

Z múzejného kufra

Zaujímavosti miest a dedín horného Ponitria ukryté v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a ukážky ojedinelých muzeálií

január - december 2017

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie

január - december 2017

 

Za poznaním sveta

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami ciest po svete

január - marec, október - december 2017

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Fašiangové veselie

Ľudové zvyky v najveselšom období roka formou rozprávania, prezentácie, súťaže a tvorivej dielne

20. - 24. február 2017

 

Stredovek pod zemou

Sprievodné podujatie k výstave Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria

6. - 17. marec 2017

 

Sgrafitá nie sú graffiti

Sprievodné podujatie k výstave Sgrafitová výzdoba sídliska Píly

27. - 31. marec 2017

Miloslav zo štúrovcov

Prednáškový seminár o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana (200. výročie narodenia)

6. apríl 2017

 

K Veľkej noci

Zdobenie kraslíc pod vedením ľudových umelkýň Ľudmily Bátorovej a Jany Slošiarovej. Možnosť zakúpenia výrobkov z dielne lektoriek

6., 7., 10. - 12. apríl 2017

 

Numizmatika v praxi

Postrehy a poznatky zo zberateľskej činnosti numizmatických pamiatok

24. apríl 2017

 

Múzeum dokorán 2017

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo až po ochutnávku) pripravených k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

19. - 20. máj 2017

 

Od rastlín k uhliu

Sprievodné podujatia k výstave - prednášky, kvízy, hry a tvorivé dielne o treťohornej flóre, o vzniku uhlia a hnedouhoľnom baníctve na hornej Nitre

29. máj - 29. jún 2017

 

Pod žezlom kráľovnej

Odborný seminár k vybratým kapitolám v pôsobení prvej panovníčky z rodu Habsburgovcov (300. výročie narodenia Márie Terézie)

30. máj 2017

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

13. jún 2017

 

Vienok zelený

Inscenovaný program o tradičnej úprave účesu a pokrývkach hlavy s vystúpením Folklórnej skupiny Košovan a sólistiek Oľgy Domanickej a Daniely Ťapuchovej. Sprievodné podujatie 32. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností

22. jún 2017

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny venovaná téme výstavy Kamenný herbár

júl - august 2017

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Prezentácia o príprave tradičných jedál a stolovaní na hornej Nitre doplnená ochutnávkou a vystúpením folkloristov

17. september 2017

 

Za bránou múzea 2017

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

21. - 22. september 2017

 

Tvorivé výpravy do minulosti III.

Cyklus remeselných činností, domácej výroby a podomového obchodu

október - december 2017

 

Jesenné variácie: Na poli a na paši

Tradičné hospodárenie na poliach, lúkach a pasienkoch a všetko, čo s nimi na jeseň súvisí, priblížené vo forme lektorovaných aktivít

16. - 20. október 2017

 

Pokrok v múzeu: Scriptum est (Napísané je)

Interaktívna prezentácia o počiatkoch a formovaní latinského písma a uplatnení písacích pomôcok (organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku)

6. - 10. november 2017

 

Stridžie dni

Tajuplné obrady obdobia zimného slnovratu sprítomnené v lektorovanej prezentácii s inscenačnými prvkami

20. - 24. november 2017

 

Belujské hrnčiarstvo

Prezentácia tradície hrnčiarstva v Beluji a tvorivá dielňa s výrobou a výzdobou predmetov z hrnčiarskej hliny

7. december 2017

 

Vianoce v múzeu

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a (Ne)nákupná nedeľa. Tradičné tvorivé dielne pre školy i verejnosť

11. - 17. december 2017

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

19. december 2017