HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Vstupné

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi od 1. júna 2023 upravuje cenník vstupného a poplatkov
(zároveň si vyhradzuje právo zmeniť výšku podľa jednotlivých druhov múzejných podujatí).


Prehliadka expozície a výstav
Dospelý: 2 €
Senior od 65 rokov, študent, dieťa od 6 rokov, ZŤP, ZŤP-S, + sprievod, ITIC: 1,50 €
Dieťa do 6 rokov, držitelia preukazov:* zadarmo
Rodina (2 dospelí plus 2 a viac detí): 5 €
Príplatok za odborný výklad: 10 €

Odborná prednáška, beseda
Dospelý: 3 €
Senior od 60 rokov, študent, dieťa od 6 rokov, ZŤP, ZŤP-S + sprievod, ITIC: 2 €
Príplatok za prednášku mimo múzea: 10 €
Príplatok na prednášku v rámci exkurzie (nad 60 minút): 15 €

Tvorivá dielňa
Aktívny účastník (bez rozdielu veku): 3 €
Dospelý sprievod: zadarmo


*ICOM, ZMS, AMG, RGS, RG ČR, K-2000, preukaz vojnového veterána vystavený MO SR, potvrdenie SČK (30 a viac odberov krvi)