HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2019

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2019

 

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2019

 

Z múzejného kufra

Súbor aktivít pre školskú mládež odkrývajúci nevšedné veci i javy z hornej Nitry doplnený o tvorivé dielne

január - december 2019

 

Klubové stretnutia

Pravidelné (každý štvrtý pondelok) stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie

január - november 2019

 

Za poznaním sveta

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami ciest po svete

január - marec, október - november 2019

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Fašiangové veselie

Nezabudnuté zvyky najveselšieho obdobia roka prostredníctvom rozprávania, prezentácie a tvorby tradičných masiek

18. február - 1. marec 2019

 

Zahalení do fantázie

Móda, šport a tradície v sprievodnom podujatí s tvorivou dielňou k výstave Móda z olympiád

18. marec - 9. apríl 2019

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

10. - 12. a 15. - 17. apríl 2019

 

Chráňme naše druhy

Tematické interaktívne podujatie ku Dňu Zeme

24. apríl - 10. máj 2019

 

Tvorca národnej slobody

K storočnici úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Sprievodné podujatie k výstave

6. - 17. máj 2019

 

Posol hviezdnych diaľav

Odborný seminár mapujúci pôsobenie Milana Rastislava Štefánika - jednej z najvýznamnejších osobností slovenských národných dejín

9. máj 2019

 

Múzeum dokorán 2019

Súbor kombinovaných podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

17. - 18. máj 2019

 

Z lesku uvité

Odkryté taje strieborných šperkov v sprievodnom podujatí k výstave Tajomstvo filigránu

27. máj - 27. jún 2019

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

6. jún 2019

 

Keď kameň rozpráva

Spoznajte svet skamenených organizmov prepojený s rozmanitými technikami grafiky v sprievodnom podujatí s tvorivou dielňou k výstave Litografélie

17. - 27. jún 2019

 

V znamení slnovratu

Tajuplné jánske tradície obohatené o hľadanie múzejných pokladov a mnoho ďalších aktivít

17. - 27. jún 2019

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny venovaná 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

júl - august 2019

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Prezentácia o príprave tradičných jedál a stolovaní na hornej Nitre doplnená ochutnávkou a vystúpením folkloristov

22. september 2019

 

Za bránou múzea 2019

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

19. - 20. september 2019

 

Jesenné variácie: V ríši zvierat

Pohľad na rôznorodý svet živočíchov v predzimnom čase prostredníctvom interaktívnej prezentácie a tvorivej dielne

7. - 25. október 2019

 

Premeň príbeh na hodnotu

História, dizajn eura a spoznanie skutočnej hodnoty pamätných mincí v sprievodnom podujatí s tvorivou dielňou k výstave Euro naše euro

14.10.2019, 8:00 do 25.10.2019, 17:00

 

Život pred Nežnou

Sprievodné podujatie k výstave Život pred Nežnou

23. október - 24. november 2019

 

Pokrok v múzeu: Svet minerálov

Skúmanie vlastností minerálov z geologickej zbierky múzea (k Týždňu vedy a techniky na Slovensku)

4. - 8. november 2019

 

Stridžie dni

Tajuplné obrady obdobia zimného slnovratu sprítomnené v lektorovanej prezentácii s inscenačnými prvkami

25. november - 6. december 2019

 

Vianoce v múzeu

Tradičné tvorivé dielne pre školy a verejnosť - Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a Naša nedeľa

9. - 15. december 2019

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

17. december 2019