HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie

Charakteristika

Zbierka výtvarného umenia sa začala tvoriť až po založení Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v roku 1985 a do dnešného dňa sa rozrástol na 51 výtvarných prác. Medzi nimi sú zastúpené práce charakterizujúce meštiansky dobový vkus konca 19. a začiatku 20. storočia z produkcie Nádasyho, Krajcsirovicsa a olejomaľba i textilná tvorba neznámych autorov.

Dominantnú časť fondu tvoria diela súčasných výtvarníkov z regiónu: akademických maliarov Alojza Petráša, Ľudovíta Štrompacha, Vojtecha Petrovicsa, Emílie Jakubisovej, Imricha Vysočana, Pavla Bleya, Jozefa Fedoru, akademických sochárov Ladislava Šichmana, Dušana Hagaru a akademického architekta Rastislava Nemca. Z regionálnych výtvarníkov má svoje zastúpenie v zbierke Tibor Murko a Igor Lackovič, od ktorého múzeum získalo sadu originálov ilustrácií k monografii Feri Báni. Zatiaľ posledná práca, získaná do zbierky je z dielne amatérskeho maliara Sedláka, rodáka z Prievidze. K najcennejším dielam domácich umelcov patrí sadrová štúdia k náhrobníku od významného sochára Jozefa Damka, pochádzajúceho z Nitrianskeho Pravna.

Tvorba mimoregionálnych výtvarníkov má vo fonde len minimálny podiel v prácach akademických maliarov Milana Laluhu, Tibora Maculu a akademického architekta Ing. Šrůtka, prezentovaného regionálnym motívom obrazov Bojníc.