HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

História

História

Charakteristika

Prvé akvizície historických zbierok sú ešte z čias Muzeálneho krúžku Severnej Nitry, založeného v roku 1920 a jeho nástupcov, muzeálneho spolku a neskôr Múzea hornej Nitry v Prievidzi. V historických zbierkach je evidovaných takmer 9 200 predmetov, z ktorých vyše 2 000 muzeálií tvorí samostatný celok - zbierky histórie súčasnosti s osobitnou evidenciou. Zastúpené sú solitéry aj súbory rôzneho rozsahu, prevažne spojené so životom v regióne.

V zbierkach histórie najväčšiu skupinu tvoria pracovné nástroje, výrobky a cechálie remeselníckych cechov v regióne z obdobia feudalizmu až po 20. storočie, medzi ktorými dizajnérsky vyniká zbierka modrotlačiarenských foriem. Počtom i rozmanitosťou najrozsiahlejšiu súčasť pracovných nástrojov tvorí vyše 400 výrobkov a nástrojov kováčstva a zámočníctva. Zastúpené sú aj pracovné stroje - na výrobu betónových škridiel, tlačiarenský stroj so štočkami a kníhviazačský lis.

Zaujímavé sú súbory uniforiem a militárií. Staré zbrane patrili medzi prvé predmety, ktoré občania priniesli do múzea. V tejto zbierke je najstarší predmet historických zbierok, krátky meč s dvojsečnou čepeľou zo začiatku 16. storočia a najstarší datovaný predmet kanónová hlaveň s gotickými oblúkmi z roku 1551.

Výnimočná je najpočetnejšia zbierka šperkov najmä z dielní z miest hornej Nitry, obsahujúca takmer 2 000 kusov gombíkov, spôn či iných ozdôb, medzi ktorými vyniká kazeta uhorských mileniárnych šperkov. Rozsiahle sú aj súbory odznakov, medeného riadu, fajok, textílií, obchodu a galantérie.

K zbierke zástav cechových, cirkevných a zástav organizácií patrí unikátna zástava turisbulla  tureckého bujuruldu obce Kamenec zo 16. storočia.

Technické predmety sú rôzneho charakteru, napr. stroje písacie a sčítacie, kompasy, optika, i zaujímavosti ako velocipédy či elektroller. Pomerne obsiahla je aj séria rôznorodých hodín. Najväčší exponát sú hodiny z veže najstaršieho z prievidzských kostolov, najpútavejší vreckové slnečné hodiny. Príťažlivou skupinou sú hudobné nástroje a nosiče zvukových záznamov ako hracie skrinky - polyphony, gramofóny, rádiá a rádiogramofóny.

V zbierkach majú širšie zastúpenie predmety požiarnej ochrany, kde okrem množstva prílb a častí uniforiem vynikajú dve hasičské striekačky.

Zbierky histórie súčasnosti charakterizuje vývoj spoločnosti za uplynulých 50 rokov. V užšie špecifikovanom odbore vyniká zbierka krištáľu z Valaskej Belej. Obsiahlejšie sú zastúpené predmety technického charakteru.

 

Zaujímavosti

Naj... historických zbierok

Najstarším predmetom je krátky meč s dvojsečnou čepeľou zo 16. storočia. 

Najunikátnejším predmetom je zástava turisbulla tureckého bujuruldu obce Kamenec zo 16. storočia, ktorá patrí do zbierky cechových a cirkevných zástav.

Najväčším predmetom sú krosná s rozmermi 182 x 164 x 178 cm.

Najdlhším predmetom je červená zástava handlovskej skupiny Medzinárodného všeodborového zväzu v ČSR s rozmery 332 x 138 cm.

Najstarším datovaným predmetom je kanónová hlaveň s gotickými oblúkmi z roku 1551.

Najrozsiahlejšou zbierkou sú strieborné šperky, ktoré obsahujú 1967 kusov gombíkov, spôn ale i medailónov, ihlíc, náušníc a iných ozdobných predmetov z dielní prievidzských, bojnických a pravnianskych šperkárov.

Najmenšími predmetmi sú gombíky s priemerom 0,9 cm, jeden strieborný ružicový a päť mosadzných hladkých.

Najstaršími evidovanými muzeáliami z prvého Hornonitrianskeho múzea sú poľovnícke pušky - predovky.