HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Názov:Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Rok:2022
Predmet:Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie
1. zmluvná strana:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:11.2.2022
Dátum zverejnenia:11.2.2022
Dátum účinnosti:11.2.2022
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_11022022.pdf PDF 4,99 MB