HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o spolupráci

Názov:Zmluva o spolupráci
Rok:2021
Predmet:Svetové vojny a Poruba - realizácia súboru kultúrno-výchovných podujatí
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:Obec Poruba
Dátum uzatvorenia:10.08.2021
Dátum zverejnenia:10.08.2021
Dátum účinnosti:10.08.2021
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_10082021_edt.pdf PDF 4,13 MB