HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe

Názov:Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe
Rok:2022
Predmet:Praktické vyučovanie žiakov študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo, odborné zameranie papier, staré tlače a knižné väzby, vykonávané formou umeleckej praxe
1. zmluvná strana:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:17.3.2022
Dátum zverejnenia:17.3.2022
Dátum účinnosti:17.3.2022
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_17032022_edt.pdf PDF 4,66 MB