HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1136

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1136
Rok:2022
Predmet:Predmetom Dodatku je zmena konkrétnych ustanovení Zmluvy
1. zmluvná strana:Štátna pokladnica
2. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:25.3.2022
Dátum zverejnenia:25.3.2022
Dátum účinnosti:31.3.2022
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_25032022_4.pdf PDF 1,41 MB