HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS - História hornej Nitry

Ucelený obraz života a diania v spoločnosti a prírode v 52 lokalitách okresu Prievidza a 23 lokalitách okresu Partizánske, ktoré dohromady tvoria celok, región horná Nitra, začlenený do Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej sekcie.

Fotogaléria

63 fotografií