HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Seminár kronikárov v múzeu

Jednou z činností, ktorými sa zamestnanci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi zaoberajú, je aj metodická práca. Okrem iného sa venujú metodike, určenej kronikárom regiónu horná Nitra. Pravidelne každoročne pripravuje metodička pre kronikársku prácu semináre s touto náplňou. Doteraz bolo absolvovaných už niekoľko takýchto akcií, pričom lektormi boli obyčajne skúsení kronikári z iných okresov Slovenska, ale aj z nášho regiónu. Tí, ktorí sa písaniu kroník venujú už dlhšie, mali možnosť porovnávať svoje záznamy s inými a takto sa vlastne posúvali vo svojej práci dopredu. Začínajúci kronikári, ktorí to majú obyčajne najťažšie, čerpali prvé skúsenosti a pokúšali sa napodobniť alebo priblížiť sa práci tých skúsenejších. Kronikár, ktorý je v obci menovaný, má povinnosť spracovávať aktuálnu problematiku, týkajúcu sa konkrétneho roku. Tým zanecháva pre budúce generácie poznatky a informácie, ktoré sú pre nich už len minulosťou. Často sa však stáva, že iné záznamy okrem kronikárskych pre 20. či 21. storočie v danej obci ani nie sú. Vtedy sa ukáže práca kronikára ako veľmi cenná a využiteľná. Jednotlivé obce zvlášť pri výročiach pripravujú historické monografie. Kronikári obyčajne vystupujú ako jedni z autorov a prikladajú ruku k dielu svojou troškou. No niekedy sa ocitnú i v úlohe zostavovateľov či korektorov, alebo autorov niektorej z kapitol budúcej knihy o obci. Práve tomuto druhu práce v oblasti kronikárstva bol venovaný seminár, konaný 7. júna 2016 v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Jeho lektorka bola pozvaná z Levíc a bola ňou pracovníčka Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Levice, Mgr. Marta Švoliková. Je zostavovateľkou mestskej monografie o Leviciach, ktorá sa umiestnila v súťaži Slovenská kronika 2012 na prvom mieste v kategórii vedecko-popularizačná monografia. Samotná monografia vyšla už v roku 2010, ale tohto roku sa dočkala reedície, čo je samozrejme veľký úspech jej autorského kolektívu. Pani Švoliková rozprávala o svojich skúsenostiach s tvorbou tejto knihy, čo bolo zvlášť cenné pre tých kronikárov, ktorí sa práve podieľali na tvorbe vlastnej obecnej monografie, ale mnohí si možno na ňu spomenú, keď sa v tejto situácii ocitnú oni sami. Po príhovore lektorky nasledovala diskusia na danú tému a vtedy odzneli skúsenosti tých starších alebo rady pre začínajúcich kronikárov. Samotná autorka a zostavovateľka knihy o Leviciach odpovedala na otázky a rozhovorila sa o knihe Z histórie židovskej komunity v Leviciach, ktorú medzitým vydala. V súčasnosti sa venuje znova práci na obecnej monografii, a to rodnej obce Žemberovce. Keďže nových kronikárov stále pribúda, o čom sme sa presvedčili aj na tomto seminári, rozhodla sa metodička pre kronikársku prácu, že budúci rok bude lektorovať seminár skúsená kronikárka a pripraví ho formou odovzdania skúseností začínajúcim kronikárom. Seminára sa zúčastnilo pätnásť kronikárov z regiónu, čo nebolo málo, ale ani veľa. Tí, ktorí sa chcú učiť a zdokonaľovať vo svojej práci s kronikou, si cestu do múzea vždy nájdu a to nás teší.

 

Spracovala: Mgr. Anna Čechová

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, jún 2016