HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Seminár kronikárov 2022

Za mnohé z toho, čo sa dnes dozvedáme o regionálnych dejinách, o histórii obcí, škôl, podnikov, farností či rodín, vďačíme najmä kronikárom, ktorí svoju dobu popísali a zanechali dôkaz súčasníkom. Kroniky sa totiž nepíšu samé, stoja za nimi desiatky až stovky hodín zanietenej práce a každý zápis sa stáva čítaním pre budúce generácie.

Ako to vlastne celé vyzerá, prečo sa kronikári musia neustále vzdelávať, s čím sa pri svojej práci boria a mnohé iné sa vo štvrtok 2. júna 2022 účastníci kronikárskeho seminára v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi dozvedeli z rozprávania dlhoročnej kronikárky mesta Prievidza Mgr. Anny Kocnárovej. Podľa jej slov "práca kronikára nemá základ v stereotype, ale v sledovaní a zaznamenávaní aktuálneho diania". Tento prístup ocenila i porota v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2005 II. miestom v kategórii Kronika mesta s počtom obyvateľov viac ako 30 000 a Slovenská kronika 2009 čestným uznaním kronikárskemu záznamu v kategórii Kronika mesta - okresné mesto.

Podujatie z dlhodobého školiteľského cyklu Na pomoc kronikárom sa témou Kronikárstvo v praxi dotklo problematiky tvorby kroník a ich skvalitňovania. Stále totiž platí, že kronika je dokument, ktorý na jednom mieste podáva širokospektrálnu informáciu o živote obce v konkrétnom roku. Nikde inde podobne súhrnná informácia nefiguruje. A hoci nedá odpovede na všetky otázky bádateľa, dobre spracovaná kronika ho minimálne zorientuje v zaujímavých témach a povedie k ďalšiemu štúdiu.

Priložený materiál Kronikárske minimum vysvetľuje metodiku vedenia kroník a dokumentačných príloh ku kronike i využívanie širokej palety informačných zdrojov v súčasnosti.

Fotogaléria

4 fotografie