HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Čo je nové v kronikárstve

Termín: od 9.6.2023, 09:00 do 9.6.2023, 11:00

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pozýva na nové podujatie z dlhoročného školiteľského cyklu. Seminár na tému Špecifiká kronikárskej práce lektorsky povedie dlhoročná kronikárka mesta Martin PhDr. Katarína Tomášová, ktorá predstaví hlavne povinnosti kronikára vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov a autorskému zákonu pri vedení kroník.

Podujatie sa uskutoční 9. júna 2023 o 9.00 h v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Účasť potvrďte na e-mailovej adrese: miroslava.kovacova@muzeumpd.sk alebo na telefónnom čísle 0901 918 836 do 30.mája 2023. Účastnícky poplatok možno uhradiť v hotovosti pred podujatím.

 

podujatie seminár pre kronikárov

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Miroslava Kováčová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi