HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Správa z kronikárskeho seminára

Kronika patrí k unikátnym prameňom, ktorý na jednom mieste podáva širokospektrálnu informáciu o živote obce a mesta v konkrétnom roku. Nikde inde takýto súhrn informácií nemožno nájsť.

Každoročne v mesiaci jún pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi lektorovaný seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry - tento rok seminár viedla PhDr. Katarína Tomášová, ktorá predstavila hlavne povinnosti kronikára vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov a autorskému zákonu pri vedení kroník. Kroniku mesta Martin píše už 15 rokov a v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika si za kronikársku činnosť vyslúžila ocenenie dovedna štyrikrát.

Skúsenosti z pôsobenia v samospráve pretavila v piatok doobeda do viacerých dôležitých tém, akým je napríklad postavenie kronikára či vzťah kronikár - obec, podstatnú časť prednášky však venovala práve vedeniu kroník. Cenné rady "ostrieľanej" kronikárky azda účastníkov seminára oslovili a v blízkej budúcnosti prispejú k ich profesijnému rastu, respektíve ku komplexným i originálnym kronikárskym záznamom. Obsah každej kroniky totiž ostáva jedinečnou výpoveďou doby, ktorú zapisovateľ zachytí osobitným spôsobom a budúci čitateľ tak získa pohľad a čas na odohrávajúce premeny.

Múzejný seminár venovaný rok čo rok kronikárskym otázkam je z dlhodobého hľadiska jediným tematickým podujatím v regióne horná Nitra i blízkom okolí. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako organizátor podujatia verí, že kvalitné obecné kroniky budú dotvárať mozaiku emancipovaných a ekonomicky stabilizovaných samospráv, kde sa obyvatelia s radosťou a hrdosťou budú hlásiť k svojim lokálnym dejinám.

 

Spracovala: Mgr. Miroslava Kováčová

Fotogaléria

4 fotografie