HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Metodický deň

Metodický deň

Termín: od 11.6.2015, 14:00 do 11.6.2015, 16:00 vo štvrtok 11. júna 2015 od 14. hodiny

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, v spolupráci s externými lektormi ponúkajú pomocnú ruku všetkým, ktorí sa profesijne i laicky zaujímajú o dianie v regióne hornej Nitry i jednotlivých jeho lokalitách a vývoj v jeho zaznamenávaní. Metodický deň v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi sa uskutoční vo štvrtok 11. júna 2015 od 14. hodine a tematicky sa bude dotýkať smerovania miestnej kultúry, noviniek v kronikárskej praxi a ponuky ďalších špecializovaných podujatí školiaceho charakteru.

Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť potvrdili na mailových kontaktoch info@muzeumpd.sk alebo info@rkcpd.sk.

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka ulica 19

Zabezpečuje

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

16 fotografií