HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Na pomoc kronikárom

Termín: od 14.6.2010, 14:00 do 14.6.2010, 17:00

Na pôde Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa v pondelok, 14. júna 2010 o 14.00 h. uskutoční ďalšie z podujatí dlhodobého školiteľského cyklu so zameraním na metodiku práce pri vedení obecnej kroniky, ktorý múzeum organizuje v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. Seminárom s podnázvom Nové aspekty v kronikárskej práci bude lektorsky sprevádzať PhDr. Anna Štulrajterová, kronikárka mesta Brezno.

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová, Mgr. Ľudmila Húsková

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi