HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Školenie kronikárov

Termín: od 27.10.2009, 14:00 do 27.10.2009, 17:00

Seminár je súčasťou dlhodobého školiaceho cyklu pre obecných a mestských kronikárov okresu Prievidza, ktorý organizuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi.

Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová, Mgr. Ľudmila Húsková

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi