HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Na pomoc kronikárom

Na pomoc kronikárom

Termín: od 5.6.2013, 14:00 do 5.6.2013, 17:00

V priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa v stredu 5. júna 2013 o 14.00 h. uskutoční ďalšie z podujatí dlhodobého školiteľského cyklu Na pomoc kronikárom. Každoročnú aktivitu zameranú na metodiku práce pri vedení obecnej kroniky a dejiny ako literárny žáner múzeum organizuje v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi.

Seminár Skúsenosti z kronikárskej práce pre všetkých prítomných kronikárov obcí hornej Nitry a záujemcov o zaznamenávanie regionálnej histórie lektorsky povedie Mgr. Ľudmila Synaková, kronikárka mesta Nitry, ktorá v súťaži Slovenská kronika 2012 so zápisom za rok 2010 získala 2. miesto v kategórii kronika krajského mesta.

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj bezhotovostne na účet ČSOB 4014849871/7500.

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi