HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Na pomoc kronikárom

Na pomoc kronikárom

Termín: od 6.6.2019, 13:30 do 6.6.2019, 16:00

Vo štvrtok 6. júna 2019 hostia priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi nové podujatie z dlhodobého školiteľského cyklu Na pomoc kronikárom.

Tohtoročnou aktivitou, ktorú múzeum organizuje v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, účastníkov tradične prevedie Mgr. Anna Čechová. Pomocnú ruku pri vedení obecnej kroniky i metodický pohľad na dejiny ako literárny žáner fundovaným lektorským výkladom podá Mgr. Zuzana Kotianová (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice).

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry a pre záujemcov o zaznamenávanie regionálnej histórie začína o 13.30 h.

 

Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pred podujatím. (Účasť potvrďte na info@muzeumpd.sk.)

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi