HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z webinára Ako písať obecné a mestské kroniky

Z webinára Ako písať obecné a mestské kroniky

Národné osvetové centrum organizovalo 14. júla 2022 v online prostredí webinár Ako písať obecné a mestské kroniky. Príspevky lektorov Mgr. Agáty Krupovej: Obecné kroniky a ich formálna úprava a Mgr. Martina Lukáča: Ako napísať obecnú kroniku a nezblázniť sa sú dostupné ako prezentácie vo formáte PDF i ako videozáznam na kanáli Národného osvetového centra v službe YouTube: Ako písať obecné a mestské kroniky.