Knižnica pátra

Pátranie po knižných tituloch, pri ktorom sa knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi obracia s prosbou o pomoc aj na návštevníkov týchto webových stránok.

 

Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta hungarorum)

Budmerice : Rak, 2000.

 

Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy (Chronicon Hungarico-Polonicum)

Bratislava : Libri Historiae ; Post Scriptum, 2009.

 

Archaeologia historica 27/02

Brno : Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002.

 

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Bratislava : Typoset print, 2010.

 

Lexikon stredovekých miest na Slovensku

Bratislava : Historický ústav SAV ; Prodama, 2010.

 

Patrocíniá na Slovensku

Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1984.