Prírastky

 

Historické nápisy a ich nosiče
ŠEDIVÝ, Juraj ; GURŇÁK, Daniel. Historické nápisy a ich nosiče.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - [1. vyd.] - Corpus Inscriptionum Slovaciae = Súpis nápisov zo Slovenska ; I.3 - ISBN 978-80-223-4703-7

Felvidéki kastélyok lexikona. I. kötet ; II. kötet
REŠKO, Alexander. DFelvidéki kastélyok lexikona. I. kötet, Nyitrai kerület, Szlovákia ; Felvidéki kastélyok lexikona. II. kötet, Nyitrai kerület, Szlovákia.
Komárom : KT, 2005. - 2. vyd. - ISBN 80-8056-323-3 ; 80-8056-375-6

Záznamové prostriedky a možnosti ich fixácie pre vodné konzervačné procesy
MAKOVÁ, Alena, HAFKOVÁ, Zuzana. Záznamové prostriedky a možnosti ich fixácie pre vodné konzervačné procesy.
Bratislava : Slovenský národný archív, 2019. - 1. vyd. - ISBN 978-80-971767-5-4

Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku
BYSTRICKÝ, Peter, HUDÁČEK, Pavol a kol. Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV ; Historický ústav SAV, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-224-1787-7

Dolné Vestenice
GÉCZYOVÁ, Iveta, GREŠNER, Lukáš (ed.). Dolné Vestenice. Kraj čerešní, šafranu a hokejových pukov.
Dolné Vestenice : Obec Dolné Vestenice, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-570-1038-8

Ľudia a poklady lužickej kultúry
ANDREÁNSKA, Dominika, BOTH, Marek, DANIELOVÁ, Barbora, STANEKOVÁ, Zuzana. Ľudia a poklady lužickej kultúry. Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku. Katalóg výstavy.
Žilina : Považské múzeum v Žiline, 2019. - 1. vyd. - ISBN 978-80-88877-82-0

Príbeh učiteľa
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918-1944.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied ; Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. - 1. vyd. - ISBN 978-80-224-1749-5

Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech
CICHROVÁ, Kateřina, OURODOVÁ, Ludmila, TROUPOVÁ, Ivana, VAVERKOVÁ, Zuzana. Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech.
[Praha] : Národní památkový ústav, 2017. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-87967-15-7

Občanská genealogie
ŘIČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. Základy rodopisné práce.
Praha : Ivo Železný, 2000. - 1. vyd. - ISBN 80-240-1080-1

Náčrt dejín ručného papiernictva na Slovensku
DECKER, Viliam. Náčrt dejín ručného papiernictva na Slovensku.
Martin : Matica slovenská, 1956. - [1. vyd.]

Beliansky ľudový odev
NOVOTKOVÁ, Zuzana. Beliansky ľudový odev. História, štruktúra a opis belianskeho ľudového odevu.
[Valaská Belá] : [vydavateľ nie je známy], 2017. - [1. vyd.]

Lesný vinič
POSPÍŠILOVÁ, Dorota, ŠIMORA, Rastislav. Lesný vinič. Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel. a jeho výskyt na Slovensku.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-224-1735-8

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989
ŠKODOVÁ, Michaela (ed.). Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989. Etnológ a múzeum XXIII. ročník.
Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku ; Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-971748-8-0

Domácnosti našich babiček. I
GAJDUŠKOVÁ, Alena Anežka. Domácnosti našich babiček. I, Kuchyně, ošatka, spíž. Mléko, vejce, zelenina, houby, obilí, luštěniny, brambory, mák, tak, jak je zpracovávaly, uchovávaly a dobrou vůli s nimi měly naše babičky.
Praha ; Podlesí : Dauphin, 2019. - [1. vyd.] - Sporáček - ISBN 978-80-7272-828-2

Jídlo
FREEDMAN, Paul (ed.) ; KOLEBÁČOVÁ, Radka, ROUBAL, Petr. Jídlo. Dějiny chuti.
Praha : Mladá fronta, 2008. - 1. vyd. - ISBN 978-80-204-1847-0

Potulky svetom minerálov
SZAKÁLL, Alexander ; SZŰCS, Tünde ; BOROSOVÁ, Katarína. Potulky svetom minerálov.
[Nesvady] : TKK Kft., 2018. - [1. vyd.] - ISBN 978-963-596-442-0

Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií. 1-3
MÚDRA, Darina. Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií. 1-3, Topografia a regionálne špecifiká. Pramenná databáza. Registre.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-224-1742-6

Diplomatár šľachtického rodu Kondé
BABIRÁT, Marián, CSIBA, Balázs. Diplomatár šľachtického rodu Kondé.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - [1. vyd.] - Documenta Posoniensia ; II - ISBN 978-80-223-4637-5

Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na horných Kysuciach
MAREC, Jozef. Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na horných Kysuciach.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, [2011]. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-8115-051-7

Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku
LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.). Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku.
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - [1. vyd.] - Bibliotheca historica Tyrnaviensis - ISBN 978-83-8111-158-4

Budúcnosť ľudovej architektúry Slovenska
ČAHOJ, Jozef. Budúcnosť ľudovej architektúry Slovenska.
[Bratislava] : [Printhall], 2018. - 1. vyd. - Ľudová architektúra Slovenska - ISBN 978-80-973060-5-2

Mosty na území Slovenska
PAULÍK, Peter. Mosty na území Slovenska.
Bratislava : Jaga group, 2012. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-8076-103-5

Thonetovci vo Veľkých Uherciach
ONTKO, Miroslav. Thonetovci vo Veľkých Uherciach. Vplyv Thonetovcov na sociálne, ekonomické a kultúrne pomery vo Veľkých Uherciach.
Veľké Uherce : Obec Veľké Uherce, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-570-1462-1

Voda v dejinných súvislostiach
PALUGA, Lukáš, RÉPÁSOVÁ, Katarína (ed.). Voda v dejinných súvislostiach. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia, 26. a 27. september 2018, Komárno.
Komárno : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2019. - [1. vyd.] - [VIII. Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque] - ISBN 978-80-973527-0-7


Chorovody na Slovensku
BABČÁKOVÁ, Katarína. Chorovody na Slovensku.
Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-89860-21-0