Hlavná stránka / Múzejné fondy / Zbierky múzea / Fond historických dokumentov

Fond historických dokumentov

Charakteristika

Podnetom k založeniu nového zbierkového fondu bol rok 1998, kedy sa podarilo získať ucelenú zbierku, dokumentujúcu históriu a vývoj poštovníctva v okrese Prievidza.

Zberateľovi a filatelistovi Inocentovi Privitzerovi sa  podarilo komplexne zachytiť odtlačky všetkých typov bežne používaných pečiatok, kladivkových pečiatok, úradných, obecných, miestnych, firemných pečiatok, balíkových nálepiek, odtlačky na šekových výplatných lístok, „V“- nálepky na cenné listy, rekomandačné nálepky, rozhlasové koncesie, fotopohľadnice, pečiatky poštovej novinovej služby, pečiatky vlakových pôšt, poštu úhrnnej železničnej prepravy a autopošty.

Najstarším doloženým obdobím je predpečiatkové a je dokumentované súkromnými i  úradnými zásielkami odosielanými alebo prijímanými na hornú Nitru. Prvým doloženým dokumentom je list zo 6. decembra 1698 odoslaný z Nitry do Prievidze, adresovaný pátrovi Lukášovi, rektorovi piaristickej školy v Prievidzi. Celú chronologicky zozbieranú zbierku uzatvárajú odtlačky pečiatok pošty z roku 1998. 

Táto zbierka je doplnená aj zvláštnosťami, ako sú chybotlače alebo menovacie dekréty prievidzských poštmajstrov a dokumenty o veľkej poštovej lúpeži z roku 1874.

Fond historických dokumentov obsahuje aj veľký počet pohľadníc – obcí z regiónu hornej Nitry, ale aj reprodukcie obrazov slávnych maliarov a autentické fotografie z diania v regióne.  

Zbierka sa postupne dopĺňa novými, prevažne  príležitostnými pečiatkami vydávanými pri rôznych slávnostných a významných príležitostiach (grafické listy, pohľadnice,  korešpondenčné lístky).