Objednávka OV/008/18

Dátum vyhotovenia:05.2.2018
 

Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
IČO:00151866
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Predpaltné Civilná ochrana na rok 2018
Názov položky
Predplatné periodiká
Celková hodnota objednaného plnenia: 7,09 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová