Objednávka OV/016/18

Dátum vyhotovenia:11.4.2018
 

Dodávateľ
HAMACH s.r.o.
Agátová 744/1
971 01 Prievidza
IČO:36711705
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Preventívna jarná deratizácia
Názov položky
Deratizácia
Celková hodnota objednaného plnenia: 270,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová