Objednávka OV/019/18

Dátum vyhotovenia:23.4.2018
 

Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO:00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Zborník SNM
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 6,66 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová