Objednávka OV/034/18

Dátum vyhotovenia:23.8.2018
 

Dodávateľ
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
Názov položky
Predplatné periodiká
Celková hodnota objednaného plnenia: 117,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová