Objednávka OV/040/18

Dátum vyhotovenia:26.9.2018
 

Dodávateľ
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Námestie SNP 4/A
974 01 Banská Bystrica
IČO:35984953
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh, poštovné
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 44,40 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová