Objednávka OV/041/18

Dátum vyhotovenia:11.10.2018
 

Dodávateľ
Slovenský Červený kríž
Staničná 2
971 01 Prievidza
IČO:00416118
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
8 hodinový kurz prvej pomoci
Názov položky
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová