Objednávka OV/044/18

Dátum vyhotovenia:16.10.2018
 

Dodávateľ
SANOSIL SK
Holekova 1
811 04 Bratislava
IČO:46631348
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Sanosil S010
Názov položky
Konzervátorský materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 528,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová