Objednávka OV/018/21

Dátum vyhotovenia:17.6.2021
 

Dodávateľ
Poluvská muzika
Poluvsie 161
972 16 Poluvsie
IČO:42150396
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Folklórne vystúpenie na podujatí "Keď vyšli Hornonitrianky"
Názov položky
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová