Objednávka OV/026/21

Dátum vyhotovenia:17.9.2021
 

Dodávateľ
Bubulákovo s.r.o.
Lužná 2320/6
927 05 Šaľa
IČO:53475321
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
FIX 30 fixačná pavučinka, poštovné
Názov položky
Konzervátorský materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 41,12 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová