Objednávka OV/039/21

Dátum vyhotovenia:15.10.2021
 

Dodávateľ
Ing. Štefan Jurovčík
Mieru 306/4
027 43 Nižná
IČO:52295851
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 177,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová