Objednávka OV/041/21

Dátum vyhotovenia:25.10.2021
 

Dodávateľ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
IČO:00164721
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Zborník SNM-Prírodné vedy, poštovné
Názov položky
Predplatné periodiká
Celková hodnota objednaného plnenia: 6,10 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová