Objednávka OV/048/21

Dátum vyhotovenia:19.11.2021
 

Dodávateľ
SPONA, s. r. o., organizačná zložka
Liptovská 22/1231
821 09 Bratislava
IČO:46044256
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Visačky, splinty, poistné nite, textilné kliešte
Názov položky
Drobný materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 103,43 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová