Objednávka OV/049/21

Dátum vyhotovenia:22.11.2021
 

Dodávateľ
HRIKO, s.r.o.
Zadná ulica 1941-7
971 01 Prievidza
IČO:36320064
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Tlač Pexesa na tlačovú fóliu 1000 x 2150 mm
Názov položky
Tlačiarenské služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 70,42 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová