Objednávka OV/052/21

Dátum vyhotovenia:23.11.2021
 

Dodávateľ
HAS centrum s.r.o.
Nedožerská cesta 7
971 01 Prievidza
IČO:36325520
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
Názov položky
Revízie zariadení
Celková hodnota objednaného plnenia: 280,76 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová