Objednávka OV/056/21

Dátum vyhotovenia:01.12.2021
 

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Mobilné telefóny
Názov položky
DHM / OTE
Celková hodnota objednaného plnenia: 597,00 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová