Objednávka OV/059/21

Dátum vyhotovenia:13.12.2021
 

Dodávateľ
MAAD.sk, s.r.o.
Dunajská 10
040 01 Košice
IČO:46870733
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Puzdra na medailu, poštovné
Názov položky
Materiál obstaraný na projekt
Celková hodnota objednaného plnenia: 409,00 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová