Objednávka OV/060/21

Dátum vyhotovenia:14.12.2021
 

Dodávateľ
HRIKO, s.r.o.
Zadná ulica 1941-7
971 01 Prievidza
IČO:36320064
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Puzzle mapka 1000x500mm -2ks
Názov položky
Tlačiarenské služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 235,20 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová