Objednávka OV/061/21

Dátum vyhotovenia:14.12.2021
 

Dodávateľ
Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulska 23
97401 Banská Bystrica
IČO:42013143
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Členské preukazy Zväzu múzeí na Slovensku
Názov položky
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 63,00 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová