Objednávka OV/063/21

Dátum vyhotovenia:14.12.2021
 

Dodávateľ
Marian Poliak - POLIform
A. H. Gavloviča 131/1
971 01 Prievidza
IČO:41368142
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Formátovanie DTD hr. do 20 mm
Názov položky
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 118,80 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová