Objednávka OV/064/21

Dátum vyhotovenia:15.12.2021
 

Dodávateľ
TREEWORKER, s.r.o.
SNP 1468/110
017 01 Považská Bystrica
IČO:44337078
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Vypracovanie hodnotenia stavu drevín
Názov položky
Všeobecné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 192,00 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová