Objednávka OV/066/21

Dátum vyhotovenia:20.12.2021
 

Dodávateľ
MIGOmédiá s.r.o.
Belá 3
038 11 Belá - Dulice
IČO:47521830
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
KAPA-PLAST,1400x1000mm, 5mm -10ks, 10mm -10ks
Názov položky
DHM / OTE
Celková hodnota objednaného plnenia: 411,60 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová