Hlavná stránka / Program múzea / Edukačné aktivity

Edukačné aktivity

Dlhoročné skúsenosti múzejníkov z organizovania rozmanitých prednášok a besied pre školy  a školské zariadenia viedli k zostaveniu samostatných projektov, ktoré majú byť pomôckou i návodom pri regionálnej výchove. V troch samostatných programových blokoch je spracovaná ponuka rozprávaní, besied, prezentácií, exkurzií a iných foriem kultúrno-výchovnej práce, určených pre materské, základné a stredné školy. Nechýba však ani ponuka múzejných vzdelávacích aktivít, ktorej témy oslovia aj iných záujemcov o získanie poznatkov z vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry.

Pre školy, školské zariadenie a ostatných záujemcov ponúka Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tieto tri vzdelávacie programy:

Spoznávame múzeum
Čo je v múzeu
Na hornej Nitre