Výstavy

Rozsiahly zbierkový fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov - poskytuje mimoriadne zaujímavé témy na tvorbu výstavného programu, ktoré znásobujú aj výsledky výskumnej činnosti a práce kolektívu múzejných konzervátorov.

 

V počiatkoch činnosti múzea sa často objavovali tematické výstavy, ktorých základným zámerom bola prezentácia zhromaždených dokladov z vytváranej a už takmer ucelenej zbierky. Postupne sa však do popredia dostávajú aj iné témy, v ktorých popri zaujímavom architektonicko-výtvarnom stvárnení dominuje najmä množstvo poznatkov.

 

 

Výstavný program múzea v roku 2022:

 

Matúšov kraj

Vývoj verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku do súčasnosti

január - apríl 2022

 

Medaila ako médium

Nespočetné podoby meniaceho sa sveta stvárnené v medailách

február - jún 2022

 

Pomocníci v domácnosti

Predmety, ktoré našim predkom uľahčovali domáce práce

máj - september 2022

 

Leto plné pokladov

Interaktívne nahliadnutie do sveta múzejných zbierok a činností

jún - september 2022

 

Minerály - majstri farieb a tvarov

Známe i neznáme nerasty z domácich i zahraničných nálezísk

september - november 2022

 

Dejiny písané kameňom

Prví ľudia na hornej Nitre vo svetle nových zistení

október - december 2022

 

Vianoce na dedine

Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu

november 2022 - január 2023

 

Zmena programu vyhradená!