HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejné križovatky - plošná prezentácia

Ďalšou z aktivít, ktoré boli naplánované ako výstupy spoločného projektu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, je plošná prezentácia múzeí v Prievidzi a v Zlíne. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť oboch partnerských inštitúcií predstavujúca panelová prezentácia s textovou i obrazovou zložkou, ktorých zostavovateľmi sú autori projektu, bude vystavená v priestoroch múzejných ustanovizní, múzejných zariadení či verejných a miestnych samospráv Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.

Fotogaléria

12 fotografií